Från Afrikas slättland till svenska julfönster. 

Det  handlar om något så vanligt som amaryllis. Få av de växter vi odlar i kruka väcker så mycket beundran och stolthet som amaryllisen. Dessutom är den ovanligt lättodlad. Bäst av allt är nog ändå att den blommar mitt i vintern, när vi behöver den som bäst. 

Att det finns lättodlade och vackra amaryllissorter av hög kvalitet idag är mycket tack vare två holländare som var tillräckligt galna för att börja odla blomsterlökar i Afrika just efter andra världskrigets slut. Männen hette Floor Barnhoorn och Harry de Leeuw och företaget etablerades i Afrika 1945. Idag heter det HADECO och drivs av Floor Barnhoorns tre söner och producerar både lökar och snittblommor. 

Söder om ekvatorn

Ur botanisk synvinkel var valet av odlingsplats söder om ekvatorn inte så tokigt. Många av våra odlade prydnadsväxter har sitt ursprung på södra halvklotet. En stor fördel är att man kan odla sådana växter ute på fälten, som man i Europa måste odla i växthus. Sedan kan man ju undra om den som köper lökarna i vårt land har någon glädje av att de är odlade i Afrika. Men se det har vi.

Då HADECOs lökar odlas söder om ekvatorn har de en naturligt inprogrammerad blomningstid som infaller när vi har vinter hos oss. Detta gör att man inte behöver behandla dem på något speciellt sätt, för att de ska blomma tidigt på vintern på norra halvklotet, som till jul exempelvis. Lökar som odlas i Holland har inte denna egenskap naturligt inprogrammerad utan de måste temperaturbehandlas innan de säljs, för att kunna blomma i december. Naturligt skulle de inte blomma förrän flera veckor senare. HADECO har dessutom gått in för att ta hänsyn till naturligt tidig blomning hos de olika sorterna när man väljer ut vilka man ska fortsätta att satsa på i förädlingen. 

Liten lök bäst

På HADECO söker man medvetet sorter som har alla de eftertraktade egenskaperna vad gäller blommornas antal och storlek etc, men ändå har förhållandevis små lökar- tennisbollsstorlek helst - med bibehållen bästa kvalitet. Jättestora lökar är i sig ingen egenskap ett eftersträva - de är skrymmande och tunga att transportera och kräver stora krukor när vi ska odla dem hemma. Holländska lökar måste däremot vara förhållandevis stora för att ha den  höga kvaliteten och de egenskaper vi vill att de ska ha. Detta beror bland annat på de annorlunda odlingsförhållandena. I Afrika odlas amaryllislökarna helt på friland, det vill säga ute på fälten medan man i Holland måste odla dem i växthus.  

Nya amaryllissorter varje år

Amaryllis, eller Hippeastrum-hybrider som det rent vetenskapligt handlar om, är det HADECO blivit mest kända för, åtminstone bland de europeiska kunderna. Att det en gång satsades extra på just amaryllis har sitt ursprung i att Floor Baarnhoorn hade en speciell kärlek till denna blomma. Han hade länge odling och förädling av amaryllis som hobby, och så småningom förstod han att det kunde vara idé att införa den i företaget. Den första amaryllisen importerades från Holland 1948 och den korsade man med en art som förvildats i Afrika.

Sedan dess har man oförtrutet arbetat med förädling av amaryllis och gör så än idag. De egenskaper man intresserar sig för att förbättra idag är

 att plantorna står upprätta och inte faller omkull.
att bladverket utvecklas så att bladen finns där samtidigt med blommorna.
att plantorna är kompakta, d v s blad och blomstänglar ska inte vara för höga.
att lökarna är friska och utvecklar ett bra och kraftigt rotsystem.
att blommorna är större.
att de producerar flera blommor per stängel.
att varje lök producerar flera stänglar.
att lökarna, trots alla de ovan nämnda egenskaperna, inte behöver vara så stora
att blommorna har bättre form och vackrare färg än tidigare sorter
att blommorna är hållbarare.

Det är ingen liten och lättvindlig önskelista en ny sort skall leva upp till för att bli godkänd. Dessutom gäller naturligtvis de gamla kriterierna med motståndskraft mot sjukdomar, lättförökade etc, också för moderna hybrider.

HADECO-amaryllis säljs i Norden endast av Capamaryllis, ett Heblico-företag.  

Såhär gör du med amaryllislöken

Amaryllis tillhör de mest lättodlade av våra krukväxter.

1. Den nyinköpta amaryllislöken planteras i en rymlig kruka (ca 2 cm mellan lök och krukvägg runt om). Använd köpt krukväxtjord från butiken och plantera så att 1/3 av löken är ovan jord. Vattna så att jorden blir ordentligt genomvattnad .

2. Placera krukan med den nyplanterade löken i fönstret. Vattna inte förrän första knoppen kommit upp och släppt från löken. Därefter vattnar du när jorden torkat upp. OBS! En HADECO-amaryllis har ofta blad och blom samtidigt, så bli inte orolig när bladen visar sig. Blommorna kommer ändå.

3. Skär bort blomstänglarna när blommorna vissnat. Vill man försöka behålla amaryllisen i flera år är det viktigt att tillföra näring efter blomningen. Gödselvattna med krukväxtnäring varannan vecka under sommaren, till en bit in i augusti.

Från maj kan krukan placeras i halvskugga utomhus (ta in den vid risk för nattfrost). I september är det dags att successivt minska ner på vattentillförseln ett par veckor för att helt sluta till sist. Placera löken svalt och torrt under en viloperiod på 2-3 månader. Sedan är det dags att plantera om i ny jord, börja vattna och placera på fönsterbrädan. Cirkeln är sluten. 

Den som inte har lust att pyssla om en amaryllis år efter år kan naturligtvis plantera och vattna för att få blomning första året och sedan helt enkelt kasta bort den, eller ge bort till pyssligare vänner, och köpa nya lökar följande höst.

Ingen behöver vara utan den fantastiska blomprakten som en HADECO-amaryllis ger. Alla kan få den att blomma.    

   Tillbaka.   Webmaster: Bosse Malmgren